Minőség- és környzetpolitika:

A Társaság vezetése kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatok megteremtésére törekszik és ennek érdekében határozza meg általános minőségcéljait is. Tevékenységeinket a vonatkozó jogszabályok, társasági előírások betartásával valamint a minőségi és környezeti követelmények teljesítésével végezzük, amelyeket folyamatosan figyelemmel kísérünk.
Fő célunk:
partnereink tartós bizalmának elnyerése, minőségképességünk, versenyképességünk biztosítása, javítása, és a cég szakmai hírnevének megőrzése.
További céljaink:
szolgáltatásaink műszaki és minőségi paramétereinek állandó fejlesztése, munkatársaink folyamatos képzése, ami megbízható alapot jelent a vevői igények és elvárások maradéktalan teljesítéséhez. Minőségirányítási rendszerünket az  ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelően alakítottuk ki. Célkitűzéseink teljesítése minden alkalmazottunk munkaköri kötelessége. Az ehhez szükséges feltételeket megteremtjük, azok meglétét és alkalmazását rendszeresen ellenőrizzük. A minőségorientált gondolkodásmód és munkavégzés erősítését és ellenőrzését, a rendszeres minőségügyi képzést, a jogszabályok betartását és betartatását kiemelt vezetői feladatnak tekintjük. A vevői elégedettség munkánk legfontosabb mérőszáma, melyet szolgáltatásunk folyamatos fejlesztésével kívánunk mind magasabb színvonalra emelni. A hibák észlelése helyett a megelőzés fontosságát tudatosítjuk.

Szolgáltatásunk teljesítése során a természeti erőforrások optimalizált igénybevételét, a hulladékok keletkezésének minimalizálását és az indokolatlan környezetszennyezés megelőzését fontos feladatunknak tartjuk.


Ha megválaszolatlan kérdései vannak, jöjjön el hozzánk és konzultáljon velünk!